Akvarl

Illustrationer

Illustration av hippokampus på Jenny Wickhamns avhandling, Lunds Universitet
Illustration av hippokampus på Jenny Wickhamns avhandling, Lunds Universitet
Illustration av hippokampus till Gilles Huberfelds annons av föredrag på Medicinska fackulteten, Lunds Universitet
Illustration av hippokampus till Gilles Huberfelds annons av föredrag på Medicinska fackulteten, Lunds Universitet

Nedan ser du illustrationer jag gjort