Illustrationer

Illustration av hippokampus på Jenny Wickhamns avhandling, Lunds Universitet

Illustration av hippokampus till Gilles Huberfelds annons av föredrag på Medicinska fackulteten, Lunds Universitet

Nedan ser du illustrationer jag gjort